Breaking

Monday, 12 December 2016

Friday, 9 December 2016

Photoshop မွာသံုးနိုင္တဲ့ Baguettes Frames (PNG) ဖိုင္

19:09:00
မဂၤလာပါ Photoshop အသံုးျပဳေနတဲ့ ညီကိုယ္ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ Baguettes Frames အလန္းေလးေတြ ရွာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ေနာက္ထပ္ အလန္းေတြလဲ မ်ားစြာရွိေန...

Thursday, 8 December 2016

Adobe Illustrator မွာ သံုးရန္ vintage_labels (EPS)ဖိုင္

18:56:00
မဂၤလာပါ PHOTOSHOP အျပင္ Adobe Illustrator ကိုပါသံုးေနတဲ့ ဒီဇိုင္းသမားေတြ အတြက္ လိုသလို အလြယ္သံုးနိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေလးေတြ ထပ္ျပီးရွာတင္ေပးလ...

Adobe Illustrator မွာ သံုးရန္ vintage-design (EPS)ဖိုင္

18:41:00
မဂၤလာပါ PHOTOSHOP အျပင္ Adobe Illustrator ကိုပါသံုးေနတဲ့ ဒီဇိုင္းသမားေတြ အတြက္ လိုသလို အလြယ္သံုးနိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းေလးေတြ ရွာတင္ေပးလိုက္ပါတ...

Tuesday, 18 October 2016

အသင့္သံုး ဘုန္းၾကီးေဘာင္ PSD ဖိုင္

02:52:00
မဂၤလာပါ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ေပးျပီး ကာလာျပန္သြင္းထားတဲ့ ေဘာင္ေလးေတြ တင္ေပးလိုက္ပါ တယ္၊ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ျပင္ျပ...

Monday, 10 October 2016

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ Backgrounds design PDS (OR) ESP ဖိုင္

02:34:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ Backgrounds design PDS (OR) ESP ဖိုင္

02:32:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ Backgrounds design PDS (OR) ESP ဖိုင္

02:31:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ greetings design PDS (OR) ESP ဖိုင္

02:29:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ Backgrounds design PDS (OR) ESP ဖိုင္

02:28:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ greetings design PDS (OR) ESP ဖိုင္

01:52:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Photoshop နဲ႔ Illustrator မွာ သံုးနိုင္တဲ့ greetings design PDS (OR) ESP ဖိုင္

01:39:00
မဂၤလာပါ Photoshop နဲ႔ Illustrator ႏွစ္ခုစလံုးသံုးနိုင္ေအာင္  PDS (OR) ESP ႏွင့္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပးရျခင္းမွာ တစ္ခ်ိဳ႔ သူငယ္ခ်င...

Friday, 7 October 2016

Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ business_card ဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)

19:09:00
မဂၤလာပါ ဒါေလးကေတာ့ Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ business_card ဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)ေလးပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင...

Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ေနာက္ခံဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)

18:51:00
မဂၤလာပါ ဒါေလးကေတာ့ Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ေနာက္ခံဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)ေလး ပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်...

Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ေနာက္ခံဇိုင္း( EPS ဖိုင္)

18:33:00
မဂၤလာပါ ဒါေလးကေတာ့ Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ေနာက္ခံဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)ေလး ပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ားက...

Adobe Illustrator မွာ အလင္းဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)

16:59:00
မဂၤလာပါ ဒါေလးကေတာ့ Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ အလင္းဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)ေလး ပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ား...

Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ( EPS ဖိုင္)

16:39:00
မဂၤလာပါ ဒါေလးကေတာ့ Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့( EPS ဖိုင္)ေလး ပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း...

Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ( EPS ဖိုင္)

16:14:00
မဂၤလာပါ  Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့( EPS ဖိုင္)ေလးပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစိတ္တိုင္းက်ျ...

Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ေဘာင္ဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)

15:59:00
မဂၤလာပါ ဒါေလးကေတာ့ Adobe Illustrator မွာ အလြယ္ျပန္သံုးနိုင္တဲ့ ေဘာင္ဒီဇိုင္း( EPS ဖိုင္)ေလး ပါ၊ GROUP ျပန္ခြဲျပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ဒီဇိုင္းမ်ား...

Wednesday, 21 September 2016

Love အတြက္dvd-cover photoshop အတြက္ PSD ဖိုင္

23:18:00
မဂၤလာပါ photoshop အတြက္ အလြယ္သံုးနိုင္တဲ့ dvd-cover ဒီဇိုင္း spd ဖိုင္ေလးေတြတင္ေပးလိုက္ ပါတယ္၊ မဂၤလာေဆာင္  အတြက္ဒီဇိုင္းေတြပါ၊ ဒီဇိုင္းၾက...

Tuesday, 20 September 2016

Tuesday, 6 September 2016

Photoshop အတြက္ အသင့္သံုး yellow flowers (PNG ) ဖိုင္

23:44:00
မဂၤလာပါ Photoshop အတြက္ အသင့္သံုး yellow flowers (PNG ) ဖိုင္ေလးေတြတင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီဇိုင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ပါဝင္ပါတယ္၊ လိုအပ္လို႔ အသံုးလ...

photoshop အတြက္ ဒီဇိုင္းလုပ္ရန္ flower(png) ဖိုင္

11:43:00
မဂၤလာပါ photoshop အတြက္ ဒီဇိုင္းမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ ပန္းပံုးဒီဇိုင္းမ်ားထက္ရွာတင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ မိမိတို႔လိုတဲ့ေနရာမွာ၊ အလြယ္သံုးနိုင္ပါတယ္၊ ...

photoshop အတြက္ ဒီဇိုင္းလုပ္ရန္ flower(png) ဖိုင္

11:30:00
မဂၤလာပါ photoshop အတြက္ ဒီဇိုင္းေတြဖန္တီးရန္အတြက္ ပန္းပံု ဒီဇိုင္းေလးေတြရွာတင္ေပးလိုက္ပါ တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာသံုးရမယ္ဆိုတာေတာ့၊ photoshop အသံု...

Wednesday, 31 August 2016

ConvertXtoDVD 6.0.0.55

10:11:00
မဂၤလာပါ ေတာင္းထားတဲ့ ညီငယ္ေလးနဲ႔ လိုေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ ရွာတင္ေပးလိုက္တာပါ၊ ဒီေဆာ့ဝဲလ္ေလးကေတာ့၊ ဇာတ္ကားေတြကို တစ္ေခြထဲမွာ ၄ ကား ၅ကား...

Tuesday, 30 August 2016

Auto Power-on and Shut-down 2.80

20:56:00
 မဂၤလာပါ ခုတင္ေပးလိုက္တဲ့ေဆာ့ဝဲေလးကေတာ့ အသံုးလိုတဲ့သူမ်ားလည္း ေဆာင္ထားလို႔ရပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာကိုစက္ပိတ္၊ စက္ဖြင့္ဖို႔အတြက္ စီမံလို႔ရတဲ့ေဆာဝဲေ...

Monday, 29 August 2016

Desktop Icon Toy 5.0 (x86x64) Multilingual KEYGEN

23:25:00
မဂၤလာပါ Desktop ေပၚက Icon ေတြကိုစိတ္ႀကိဳက္ပံုစံေလးေတြျဖင့္ျပလုပ္ထားလို႔ရတဲ့ ေဆာ့ဝဲကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္အသဲပံုစံမ်ားႀကယ္ပံုစံမ်ားႏွင့္အျခားအသံ...

Tuesday, 23 August 2016

photoshop အတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း ဒီဇိုင္း (PSD)ဖိုင္

04:55:00
မဂၤလာပါ photoshop အတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း ဒီဇိုင္းေလးေတြလုပ္နိုင္တဲ့ (PSD)ဖိုင္ ေလးရွာတင္ေပး လိုက္ပါတယ္၊ ပါဝင္တဲ့ ဒီဇိုင္းေတြ ပံုမွာၾကည့္ျပ...

သင္ၾကၤန္သင္တန္းရက္တို


အားလံုးမဂၤလာပါ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္တိုင္းလုပ္ေနတဲ့ သၾကၤန္ရက္တို သင္တန္း
ေလးဖြင့္မည္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေၾကျငာစာေလးတင္လိုက္ပါတယ္၊ ထိုင္းနိုင္ငံ
ကသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး၊ သၾကၤန္မွာ ၄ ရက္ (သို႔) ၅ ရက္ပိတ္ၾကမွာပါ၊ ထိေရာက္တဲ့ ပညာတစ္ခုတက္ဖို႔ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်တ္နဲ႔
ဖြင့္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ သၾကၤန္ရက္ ပိတ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔အတြက္
အၾကိဳးျဖစ္ေစနိုင္တဲ့၊ ပညာေလးေတြကိုသင္ယူခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးအတြက္၊ အေကာင္းဆံုး အနီးကပ္ သင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ၄ ရက္ ၅ရက္ ပိတ္တဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ အခန္းမွာေန ကၽြန္ေတာ္ အခန္းမွာစား အိပ္တာကအစ အကုန္
လုပ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူမ်ားကိုသာဖိတ္ေခၚသင္ၾကားေပးမွာပါ၊ သင္ေပးမယ့္ သင္ခန္းစာေတြက
ေတာ့ ၄ ရက္ ၅ ရက္ အတြင္း အကုန္ မျပတ္နိုင္ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ျပတ္နိုင္တဲ့သင္ခန္းစာေတြ အရင္သင္ေပးျပီး၊ က်န္တာေတြကို အေျခခံရေအာင္သင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊
သင္ေပးမယ့္သင္ခန္းစာေတြကေတာ့
=====================
computer ပိုင္း
photoshop ပိုင္း
ေရစိုခံေဘာင္ဓါတ္ပံုလုပ္နည္း
video တည္းျဖတ္ပိုင္း
software ပိုင္း ႏွင့္ အခ်ိန္ရရင္ ရသလို လိုအပ္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားကိုလဲလမ္းျပ
ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္......
==============================
သင္တန္းျပီးပါက ကၽြန္ေတာ္အေခြမ်ား free ေပးသြားတဲ့အျပင္ အြန္လိုင္းမွ
နည္းပညာစာအုပ္မ်ား video အသံဖိုင္မ်ား

computer အေျခခံ အေခြ
videoတည္ျဖတ္ အေခြ
ေရစိုခံေဘာင္လုပ္နည္းအေခြ
Adobe pagemaker အေခြ
photoshop အေခြ မ်ားအျပင္ အေထြေထြနည္းပညာ အေခြမ်ားစြာ
free ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

သင္တန္းေၾကးအေနနဲ႔ေတာ့ တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘက္ 6000 ဘတ္ ႏႈန္းနဲ႔ သင္ေပး
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္.. စိတ္ဝင္စားတဲ့ သူမ်ား အမည္စရင္းၾကိဳေပးထားနိုင္ပါ
သည္၊ တိက်မႈရွိမွ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္......

သင္တန္းသား ၆ ဦးသာလက္ခံသင္ၾကားျပီး၊ ကြန္ပ်ဴတာမရွိသူ ၂ ဦးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွစ္လံုးစီစဥ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္
===================================
ဆက္သြယ္ရန္
=======================
ဖုန္း -- 0880762514 ထိုင္း

ေနရာ-- အနုစဝါလီ။ပခ်ာစြန္ေခါ့ ၂၀ လမ္း ၅အထပ္တိုက္ ၾကိဳလာမည့္သူမ်ား ေနရာလမ္းညြန္ေပးမည္၊ နီးလွ်င္လာၾကိဳမည္...